Về Tedu

Temasek Education (Tedu) là hệ thống giáo dục quốc tế được thành lập với mục tiêu mang tới cho học viên tại Việt Nam chương trình Tiếng Anh, Toán và Khoa Học chuẩn quốc tế đang được giảng dạy tại Anh Quốc và Singapore.

Các chương trình tiếng Anh tại Tedu giúp học viên tự tin sử dụng thông thạo tiếng Anh. Các kỹ năng như tiếp thu ngôn ngữ (Đọc-Nghe) hay sử dụng ngôn ngữ (Nói-Viết) được đào tạo thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ giao tiếp tương tác, hoạt động theo nhóm, thực hiện dự án, các chuyến đi trải nghiệm học tập.

Các chương trình toán và khoa học tại Tedu giúp học viên tiếp cận với chương trình Toán và Khoa Học theo chuẩn Cambridge của Anh Quốc và chương trình đào tạo của bộ giáo dục Singapore.

#

Register now