Super Leader -
Tiếng Anh Thiếu Niên

Chương trình Tiếng Anh dành cho học sinh THCS được thiết kế tập trung phát triển 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc và viết. Ngoài ra, Tedu cũng giúp học sinh tiếp tục phát triển và hoàn thiện các kỹ năng mềm thông qua các hoạt động học tập theo nhiệm vụ và theo dự án. Trong giai đoạn này, học sinh cũng từng bước được làm quen với chương trình Tiếng Anh học thuật và chuẩn bị cho chương trình luyện thi IELTS trong giai đoạn THPT, đại học và du học.

Why Temasek Education
#
Educational philosophy

The educational philosophy at Tedu is to create an appropriate environment in order to encourage students to enjoy and actively participate in the learning activities in language, math, and science. Teachers encourage critical thinking and logical concepts amongst their students. Teachers are the ones who inspire, guide, interact and collaborate with students to help them gain confidence in learning, use English and apply the knowledge that they have learned from Tedu in real-life situations

#
Council of scholars

Tedu’s Council of scholars is gathered by the leading UK, Singapore academics and educational experts. Our Council of academic members have many years of experience in teaching and researching methods of active teaching at The UK and Singapore Ministry of Education and other prestigious training organizations around the world such as Nanyang University of Technology, Singapore (One of the best leading universities in the world).

#
Excellent teachers

In order for the educational philosophy and CTBL method to be effectively taught, only certified, native English-speaking teachers who have international experience in teaching will have the privilege of joining the team.

The Academic Council also regularly organizes programs that involve teachers’ training, to keep its educators up to date with the latest teaching methods and the suitable educational skills for Vietnamese students.

#
Outcome Commitment

With a long-term commitment to accompany Vietnamese students, we are confident about the quality of English teaching at Tedu. Students will be able to retrain for free if they do not pass the final exam. Provided that students reach the mark of diligence according to requirement, have a good attitude of study and participate in the tests on time.

English Pathway
Eager Leaders
From 3-6 year old
Robust Leaders
From 6 - 11 year old
Super Leaders
From 11 - 16 year old
Exam Leaders
IELTS program
Global Leaders
From 17 year old
Program
#
Chương trình danh cho học sinh từ 12-14 tuổi
Chương trình thiết kế giúp học sinh tăng cường khả năng Tiếng Anh thông qua các hoạt động học tập theo nhiệm vụ hoặc theo dự án. HỌc sinh sẽ học cách giới thiệu bản thân và tăng cường khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh. Thảo luận về các chủ đề phù hợp với độ tuổi. Tăng cường ngữ pháp, từ vựng và học cách sử dụng một cách tự nhiên. Có khả năng sử dụng Tiếng Anh với nhiều chủ đề từ thực tế cuộc sống, học thuật hoặc các chủ đề đặc thù.
Đăng ký ngay
#
Chương trình danh cho học sinh từ 14-16 tuổi
Chương trình này giúp học sinh chuẩn bị cho các kỳ thi Tiếng Anh học thuật như IELTS và tạo tiền đề cho học sinh đạt được các mục tiêu học đại học hoặc đi du học.
Đăng ký ngay

Register now