Business Leader

Các khóa học được xây dựng để đào tạo học viên giao tiếp tiếng Anh một cách hiệu quả theo các ngữ cảnh chuyên nghiệp. Học viên mở rộng được vốn từ vựng, cải thiện khả năng nói và viết tiếng Anh trong các tiếp xúc xã hội cũng như trong nghề nghiệp, học được các thuật ngữ và kỹ năng có thể áp dụng cho các công việc hoặc các vụ thương lượng kinh doanh cụ thể. Sau khóa học viên sẽ học được cách nói chuyện điện thoại hiệu quả, viết báo cáo, viết email và thuyết trình chuyên nghiệp .

Why Temasek Education
#
Educational philosophy

The educational philosophy at Tedu is to create an appropriate environment in order to encourage students to enjoy and actively participate in the learning activities in language, math, and science. Teachers encourage critical thinking and logical concepts amongst their students. Teachers are the ones who inspire, guide, interact and collaborate with students to help them gain confidence in learning, use English and apply the knowledge that they have learned from Tedu in real-life situations

#
Council of scholars

Tedu’s Council of scholars is gathered by the leading UK, Singapore academics and educational experts. Our Council of academic members have many years of experience in teaching and researching methods of active teaching at The UK and Singapore Ministry of Education and other prestigious training organizations around the world such as Nanyang University of Technology, Singapore (One of the best leading universities in the world).

#
Excellent teachers

In order for the educational philosophy and CTBL method to be effectively taught, only certified, native English-speaking teachers who have international experience in teaching will have the privilege of joining the team.

The Academic Council also regularly organizes programs that involve teachers’ training, to keep its educators up to date with the latest teaching methods and the suitable educational skills for Vietnamese students.

#
Outcome Commitment

With a long-term commitment to accompany Vietnamese students, we are confident about the quality of English teaching at Tedu. Students will be able to retrain for free if they do not pass the final exam. Provided that students reach the mark of diligence according to requirement, have a good attitude of study and participate in the tests on time.

1. Chúng tôi có nhiều khóa học ngắn hạn tập trung vào những ngành nghề hoặc lĩnh vực chuyên biệt. Học viên được học nhiều từ vựng chuyên ngành và các kỹ năng đặc biết để giúp học viên giao tiếp tự tin và hiệu quả.

2. Chúng tôi có nhiều khóa học ngắn hạn tập trung vào những ngành nghề hoặc lĩnh vực chuyên biệt. Học viên được học nhiều từ vựng chuyên ngành và các kỹ năng đặc biết để giúp học viên giao tiếp tự tin và hiệu quả.

3. Chúng tôi có nhiều khóa học ngắn hạn tập trung vào những ngành nghề hoặc lĩnh vực chuyên biệt. Học viên được học nhiều từ vựng chuyên ngành và các kỹ năng đặc biết để giúp học viên giao tiếp tự tin và hiệu quả.

Program
#
Khóa học Anh Ngữ Chuyên Ngành

Bao gồm nhiều khóa học ngắn hạn tập trung vào những ngành nghề hoặc lĩnh vực chuyên biệt. Học viên được học nhiều từ vựng chuyên ngành và các kỹ năng đặc biết để giúp học viên giao tiếp tự tin và hiệu quả.

Chuyên ngành Dược, Tin Học, Vận Tải, Tiếp thị và Quảng Cáo, Mua và Bán Hàng, Tài Chính Ngân Hàng.

Đăng ký ngay
#
Khóa học Anh Ngữ Chuyên Kỹ Năng

Bao gồm nhiều khóa học chuyên sâu theo nhiều kỹ năng khác nhau. Mỗi khóa học tập trung vào những tình huống kinh doanh cần sử dụng những kỹ năng chuyên biệt. Học viên được học nhiều từ vựng chuyên cho các kỹ năng đặc biệt để giúp giao tiếp tự tin và hiệu quả.

Kỹ năng viết trong kinh doanh, kỹ năng hội họp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp qua điện thoại, kỹ năng đàm phán, Phát âm chuẩn.

Đăng ký ngay
#
Khóa học Anh Ngữ Thương Mại

Phù hợp cho người có nguyện vọng phát triển kỹ năng Anh Ngữ chuyên sâu trong những tình huống kinh doanh như: hội họp, trao đổi qua điện thoại, kỹ năng viết theo cách trang trọng và bình thường( kể cả viết email ), cách mô tả người, địa điểm và tiến trình công việc...

Mục tiêu chính của chương trình học là nhằm đạt được khả năng giao tiếp Anh ngữ đúng mục đích và tình huống.

Đăng ký ngay
#
Khóa học được thiết kế riêng
Ban Giám Đốc Học Vụ chúng tôi sẽ đồng hành cùng với Doanh Nghiệp để thiết kế những khóa học dành riêng cho Doanh Nghiệp dựa theo những yêu cầu cụ thể của Doanh Nghiệp
Đăng ký ngay
Chia sẻ của khách hàng thân thiết
Johnny
2260 SAT
2 perfect AP exam scores Admitted to Northweste
Johnny
2260 SAT
2 perfect AP exam scores Admitted to Northweste
Johnny
2260 SAT
2 perfect AP exam scores Admitted to Northweste
Johnny
2260 SAT
2 perfect AP exam scores Admitted to Northweste
Johnny
2260 SAT
2 perfect AP exam scores Admitted to Northweste
Về chất lượng đào tạo của Tedu 1

Tất cả các trung tâm đào tạo của Tedu luôn duy trì các tiêu chuẩn cao, chuyên nghiệp trong tác phong giao tiếp với học viên, phụ huynh, khách hàng, nhân viên và công chúng. Chúng tôi luôn tuân thủ những quy trình giấy tờ rõ ràng và đầy đủ khi giải quyết các vấn đề than phiền cũng như khúc mắc của học viên.

Bà Tô Thủy Tiên
PGĐ Học Viện Thương hiệu Sage
Về chất lượng đào tạo của Tedu 2

Tất cả các trung tâm đào tạo của Tedu luôn duy trì các tiêu chuẩn cao, chuyên nghiệp trong tác phong giao tiếp với học viên, phụ huynh, khách hàng, nhân viên và công chúng. Chúng tôi luôn tuân thủ những quy trình giấy tờ rõ ràng và đầy đủ khi giải quyết các vấn đề than phiền cũng như khúc mắc của học viên.

Bà Tô Thủy Tiên
PGĐ Học Viện Thương hiệu Sage
Về chất lượng đào tạo của Tedu 3

Tất cả các trung tâm đào tạo của Tedu luôn duy trì các tiêu chuẩn cao, chuyên nghiệp trong tác phong giao tiếp với học viên, phụ huynh, khách hàng, nhân viên và công chúng. Chúng tôi luôn tuân thủ những quy trình giấy tờ rõ ràng và đầy đủ khi giải quyết các vấn đề than phiền cũng như khúc mắc của học viên.

Bà Tô Thủy Tiên
PGĐ Học Viện Thương hiệu Sage
Về chất lượng đào tạo của Tedu 4

Tất cả các trung tâm đào tạo của Tedu luôn duy trì các tiêu chuẩn cao, chuyên nghiệp trong tác phong giao tiếp với học viên, phụ huynh, khách hàng, nhân viên và công chúng. Chúng tôi luôn tuân thủ những quy trình giấy tờ rõ ràng và đầy đủ khi giải quyết các vấn đề than phiền cũng như khúc mắc của học viên.

Bà Tô Thủy Tiên
PGĐ Học Viện Thương hiệu Sage
Về chất lượng đào tạo của Tedu 5

Tất cả các trung tâm đào tạo của Tedu luôn duy trì các tiêu chuẩn cao, chuyên nghiệp trong tác phong giao tiếp với học viên, phụ huynh, khách hàng, nhân viên và công chúng. Chúng tôi luôn tuân thủ những quy trình giấy tờ rõ ràng và đầy đủ khi giải quyết các vấn đề than phiền cũng như khúc mắc của học viên.

Bà Tô Thủy Tiên
PGĐ Học Viện Thương hiệu Sage

Register now